Najnowsza wersja + FIRMA 5.5.1

Najnowsza wersja + FIRMA 5.5.1

W nowej wersji oprócz udoskonaleń i modyfikacji dokonano kilku rozszerzeń funkcjonalności.

Pojawiły się najnowsze uaktualniania w Książce Przychodów i Rozchodów tj. usunięcie kolumny 12 od stycznia 2007 (kolumna ta zawierała koszty reprezentacji i reklamy).

Zwracające również uwagę udoskonalenia, związane są z nową metodą przeliczania miary wg wybranych kryteriów (np. kupna w opakowaniu zbiorczym a sprzedaż w rozbiciu detalicznym lub kupno towarów na kilogramy a sprzedaż na sztuki).

Najnowsza wersja aplikacji +FM 5.5.0

Najnowsza wersja aplikacji +FM 5.5.0
W nowej wersji oprócz kilku udoskonaleń na największą uwagę zwracają rozbudowane formy płatności i rozliczeń.

Poza tym występuje teraz możliwość definiowania własnych form płatności, wraz
z pokazywaniem reszty do wydania.

Przy płatności gotówką i przelewem nie pojawiają się nowe wpłaty i rozliczenia ich.
W tych przypadkach zachowanie programu pozostało takie jak w wersji poprzedniej.

Sprzedaż 235 000 licencji + FM!

W listopadzie 2006 r. sprzedaż najpopularniejszego programu
+ FM (Faktury i Magazyn) przekroczyła 235 000 licencji.

+FM stanowi podstawę produktów ERP do zarządzania firmą, takich jak pakiet do prowadzenia firm +FIRMA czy program do zarządzania relacjami z klientami CRM plus. Klienci którzy wybrali programy firmy Sonect często podkreślają ich przyjazność dla użytkownika
i intuicyjność obsługi.

Klienci korzystający z pakietów podstawowych + FM bez większego problemu mogą przenieść dane firmowe do pakietów o wyższym poziomie użyteczności. Zachęcamy do pobrania wersji demo

Najnowsza wersja + FIRMA 5.4.5.5

Firma Sonect wprowadza na rynek najnowszą wersję
systemu, opatrzoną symbolem + FIRMA 5.4.5.5

Wśród nowości funkcjonalnych należy zwrócić uwagę na zastosowanie dodatkowych filtrów w module analiz.

W nowej wersji dokonano modyfikacji w fakturach eksportowych, możliwe jest wystawianie i księgowanie dokumentów przeliczanych, w zależności od potrzeb, wg kwoty netto lub brutto.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460

Microsoft Partner

Facebook