Drukarki fiskalne i dostosowanie do VAT

Planowana przez Ministerstwo Finansów z początkiem 2011 roku nowelizacja ustawy o VAT sprawia, że otrzymujemy coraz więcej pytań od użytkowników oprogramowania finansowo – księgowego współpracującego z drukarkami fiskalnymi,
o dostosowanie systemów informatycznych do nowych stawek VAT.  Doradzamy przygotowanie się do wdrożenia zawczasu, wykupienie nowej zaktualizowanej wersji oprogramowania
i zaplanowanie prac aktualizujących bazę danych, aby zdążyć z dostosowaniem oprogramowania do zmienianych stawek podatku. Już teraz warto pytać o przygotowywane promocje cenowe dla wszystkich użytkowników oraz dla tych, którzy nieposiadają płatnej licencji.

Nowe wersje programów finansowo – księgowych Sonect zawierają zmiany umożliwiające współpracę z drukarkami fiskalnymi czołowych producentów, a najnowsza aktualizacja obejmuje drukarkę fiskalną Posnet Thermal HS, kolejnego urządzenia z linii najbardziej popularnych i cieszących się uznaniem klientów drukarek fiskalnych na polskim rynku.

Aby z nowym rokiem bez przerwy prowadzić działalność, należy również uwzględnić dostosowanie oprogramowania drukarki fiskalnej, co może utrudnić znalezienie specjalistów, którzy przeprogramują drukarkę na nowe stawki podatku. Ponieważ nie powinno się prowadzić sprzedaży w sytuacji, gdy drukarka nie jest dostosowana do aktualnych stawek podatku, alternatywnym rozwiązaniem jest zakup nowej drukarki zawierającej aktualne stawki wprowadzone przez ich producentów.

Ze względu na prognozy, że VAT będzie się zmieniał w okresie najbliższych kilku lat, jako producenci oprogramowania na bieżąco dostosowujemy informacje o wprowadzaniu nowych stawek przez Ministerstwo Finansów, aby przystosować się do nowych warunków jeszcze przed ich wejściem w życie.

Zespół Sonect

Zmiany podatkowe - informacja dla użytkowników pakietów do zarządzania firmą +FM, CRM plus oraz +FIRMA

We wtorek 03.08.2010 roku Rząd przyjął Wielki Plan Finansowy, zgodnie z którym stawki podatku VAT od stycznia 2011 roku wyniosą : 5, 8 i 23 proc.

Zmiany, które od nowego roku będą miały miejsce, w przepisach podatkowych spowodowały konieczność dokonania niezbędnych modyfikacji w tworzonych przez Sonect pakietach do zarządzania firmą.  Zmianą zostaną objęte wszystkie pakiety do zarządzania firmą +FM, CRM plus oraz +FIRMA.

Nowe wersje jako dwunastomiesięczne aktualizacje wraz z wprowadzonymi nowymi stawkami VAT oraz dodatkową nową funkcjonalnością, dostępne będą od połowy listopada 2010 r. Na bieżąco będziemy publikować informację dotyczące zmian wprowadzonych do pakietów do zarządzania firmą oraz o możliwości nabycia nowego oprogramowania.

Użytkowników, którzy nie posiadają wykupionego rocznego Abonamentu - zachęcamy do wykupienia go,  obecnie jest to jedyna forma możliwa do uzyskania nowej wersji oprogramowania w  pełni dostosowanej do nowej ustawy o VAT.

FAQu, dotyczące pozycjonowania strony internetowej SEO

SEO - FAQuSzanowni Klienci, przedstawiamy FAQ, czyli
najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące pozycjonowania SEO, jak też sposobu rozpoczęcia współpracy z Sonect oraz ich tematyczny spis. Po przeczytaniu naszego FAQ-u wiele z zapytań stanie się bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Co to jest pozycjonowanie strony internetowej?

Pozycjonowanie strony internetowej, to wykonywanie odpowiednich działań, zmierzających do wprowadzenia Państwa strony na najwyższe miejsca w wyszukiwarce Google.pl. Wszystko po to, aby umożliwić klientom dotarcie poprzez Internet, do oferty Państwa firmy,
w taki sposób, aby klienci odnaleźli link do Państwa strony internetowej na czołowych miejscach wyszukiwarki Google.pl.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących pozycjonowania SEO

AgroWorld.pl na konferencji naukowej

W  SGGW 28-29 kwietnia 2010 odbyła się konferencja naukowa pt. „POLSKA WIEŚ, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE A MEDIA”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencję otworzył Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański. Uczestniczyli w niej m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marian Zalewski, Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. Program konferencji

Krzysztof Kras reprezentujący Sonect na podstawie portalu AgroWorld.pl przedstawił referat „Pozycjonowanie mediów rolniczych w Internecie”

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonect Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gwiaździsta 62  12/2, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000203164, NIP: 8942801170 (zwaną dalej: Sonect).

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect i wykonania zawartej przez Państwa z Sonect umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sonect, a także wykonania ciążących na Sonect obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460

Microsoft Partner

Facebook