Zakres funkcjonalności pakietu ERP + FIRMA / Demo

Faktury Magazyn, Analizy Modułu Faktury Magazyn,
Moduł KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów), Moduł
Rejestru VAT, Moduł CRM, Analizy CRM, PRODUKCJA,
Kalkulator Odsetek, Możliwość zaczytania danych.

1. Moduł Faktury, Magazyn

a. Paragony (wystawianie,
wydruk fiskalny)
b. Faktury sprzedaży
(wystawianie wydruk)
c. Faktury zakupu
(rejestracja, nie drukuje)
d. Rachunki (wystawianie, wydruk)
e. Korekty (zakupu, sprzedaży)
f. Przyjęcie zewnętrzne

(wystawianie, wydruk)
g. Wydanie zewnętrzne
(wystawianie, wydruk)
h. Zamówienie
(wystawianie, wydruk)
i. Faktura Pro Forma
(wystawianie, wydruk)
j. Dokument inwentaryzacji
stan magazynowy (wydruk)
k. Rejestr VAT sprzedaży, zakupów,
korekt, środków trwałych (wydruk)
l. Pismawezwania do zapłaty
różne stopnie
m. Dokumenty KP (kasa przyjmie)
KW (kasa wyda) (wystawianie, wydruk)
n. Wydruk polecenia przelewu dla faktur
(drukarka igłowa)

 

2. Moduł Analizy (Faktury, Magazyn)

a. Raport należności oraz zobowiązań w okresach
b. Analiza wartościowa (sprzedaży, zakupów, zysku) w przedziale
c. Analiza kosztów wartościowa w przedziale czasowym
d. Analiza towarów stan magazynowe, raporty wykonywalności zamówienia
(kontrola stanów magazynowych)
e. Analiza dokumentów
- Sprzedaż wg. Kontrahentów
- Zakup wg. Kontrahentów
- Wydania magazynowe wg. Kontrahentów
- Firmy kupujące dany towar
- Sprzedaż wg. Kontrahentów i towarów
- Wydania mag. wg. Kontrahentów i towarów

3. Moduł KPIR

a. Rejestracja zdarzenia księgowego (kupno, sprzedaż itp.)
b. Wydruk Książki PiR
c. Automatyczny import dokumentów z FM.

4. Moduł CRM

a. Rejestrowanie danych klientów
b. Określanie statusu klienta, na podstawie prowadzonej sprawy
c. Możliwość rejestracji osób reprezentujących klienta w kontaktach
d. Rozbudowane możliwości wyszukiwania klienta za pomocą filtrów:
- nazwa pełna
- nazwa skrócona
- adres
- NIP
- telefon
- osoba kontaktu
- bank
- WWW
- adres Email
- województwo
- miasto
- branża

5. Funkcjonalności dodatkowe:

a. Zamiana dokumentu wydania na fakturę sprzedaży
b. Zamiana dokumentu przyjęcia na fakturę zakupu
c. Zamiana dokumentu zamówienia na fakturę sprzedaży
d. Zamiana dokumentu Pro-Forma na fakturę sprzedaży
e. Wystawienie faktury sprzedaży do paragonu
f. Seryjny wydruk faktur sprzedaży (drukarka atramentowa)

 

Sonect

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460

Microsoft Partner