Zakres funkcjonalności CRM / Demo

1. Moduł CRM

a. Rejestrowanie danych klientów
b. Określanie statusu klienta, na podstawie prowadzonej sprawy
c. Możliwość rejestracji osób reprezentujących klienta
w kontaktach
d. Rozbudowane możliwości wyszukiwania klienta za pomocą filtrów:
- nazwa pełna
- nazwa skrócona
- adres
- NIP
- telefon
- osoba kontaktu
- bank
- WWW
- adres Email
- województwo
- miasto
- branża
e. Rejestracja kontaktów oraz automatycznie
powiadamianie o zaplanowanych kontaktach
f. Dostęp do zestawień z bieżących,przyszłych
i pominiętych kontaktów
g. Wydruk zestawień kontaktów na dany dzień
h. Możliwość nadzorowania ilości i jakości wykonywanych kontaktów przez pracowników
i. Komunikacja z poszczególnymi pracownikami za pomocą poczty
wewnętrznej wbudowanej w program
2. Moduł FM

a. Paragony (wystawianie, wydruk fiskalny)
b. Faktury sprzedaży(wystawianie wydruk)
c. Faktury zakupu(rejestracja, nie drukuje)
d. Rachunki (wystawianie, wydruk)
e. Korekty (zakupu, sprzedaży)
f. Przyjęcie zewnętrzne(wystawianie, wydruk)
g. Zamówienie(wystawianie, wydruk)
h. Faktura Pro Forma(wystawianie, wydruk)
i. Dokument inwentaryzacjistan magazynowy (wydruk)
j. Rejestr VAT sprzedaży, zakupów,korekt, środków trwałych (wydruk)
k. Pismawezwania do zapłatyróżne stopnie
l. Dokumenty KP (kasa przyjmie)KW (kasa wyda) (wystawianie, wydruk)
m.Wydruk polecenia przelewu dla faktur
(drukarka igłowa)

3. Moduł Ustawienia

a. Możliwość ustalenia sprzedaży towarów:
- Według najstarszej dostawy
- Według najwyższej ceny kupna
b. Ustalenie indywidualnej numeracji dokumentów
c. Ustalenie dodatkowego opisu do faktury
d. Ustalenie do 3 linii opisu do drukowanego paragonu fiskalnego
e. Definicja trzech cen produktów

4. Moduł KPIR

a. Rejestracja zdarzenia księgowego (kupno, sprzedaż itp.)
b. Wydruk Książki Przychodów i Rozchodów
c. Automatyczny import dokumentów z FM.

5. Funkcjonalności dodatkowe:

a. Zamiana dokumentu wydania na fakturę sprzedaży
b. Zamiana dokumentu przyjęcia na fakturę zakupu
c. Zamiana dokumentu zamówienia na fakturę sprzedaży
d. Zamiana dokumentu Pro-Forma na fakturę sprzedaży
e. Wystawienie faktury sprzedaży do paragonu
f. Seryjny wydruk faktur sprzedaży (drukarka atramentowa)

 

Sonect

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460

Microsoft Partner