XIII Konferencja Stowarzyszenia "PRom" w Jachrance pod Warszawą

W dniach 3-6 września w Jachrance pod Warszawą odbyła się XIII Konferencja Stowarzyszenia "PRom". Tym razem patronat nad konferencją objęła prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow - Przewodniczaca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Głównym punktem konferencji były warsztaty poświęcone rankingom wyższych uczelni
w Polsce.

Firma Sonect jako Partner konferencji przedstawiła - Porady praktyczne - warunki skutecznej rekrutacji przy użyciu narzędzi internetowych.

Prezentacja Porady praktyczne - warunki skutecznej rekrutacji przy użyciu narzędzi internetowych

*Pobierz prezentację [wersja 5.5 | PDF]

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl