REJESTRACJA +FIRMA DOBREPROGRAMY

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

Telefon: +48 71 78 34 550


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. GWIAŹDZISTA, nr 66 / 22 P
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl