Produkcja - kompletacja

Przeznaczenie:

Moduł umożliwia składanie z półproduktów (kompletacja) jednego produktu finalnego.

Funkcje:

- kompletacja uwzględnia zmniejszanie stanu magazynowego półproduktów oraz 
zwiększanie stanu magazynowego produktu finalnego;

- definiowanie procesu produkcji za pomocą dokumentu "zlecenie produkcji" 
(rejestracja procesu kompletacji) na dwa sposoby:

a) sposób "ręczny" - wybieranie dowolnych półproduktów z listy, określanie każdorazowo 
poszczególnych parametrów półproduktów (ilość, cena) oraz ceny końcowej produktu finalnego;

b) za pomocą "receptury" - czyli gotowych procesu produkcyjnych o określonych parametrach 
cenowych i ilościowych. Raz zdefiniowana receptura może być używana wielokrotnie. Receptura 
może określać ramy czasowe od kiedy i do kiedy można ją używać (termin ważności receptury).

Informacje dodatkowe:

- moduł produkcja współpracuje z czytnikami kodów kreskowych
- gotowe zlecenie produkcji tak jak i recepturę można wydrukować
- tworzenie "receptur" procesów produkcyjnych jest intuicyjne, proste i szybkie.

Sonect

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.