Pomoc techniczna i szkolenia z obsługi produktów

Pomoc techniczna i szkolenia z obsługi produktów, dostępna jest dla użytkowników, którzy wykupili pakiety wsparcia technicznego i szkoleń.

Podczas połączenia należy podać:
Pełne dane firmy (nazwa, ulica, kod, miejscowość), Numer Identyfikacyjny NIP

Po otrzymaniu kompletnych danych, nastąpi weryfikacja klienta,
która rozpocznie proces udzielania Pomocy Technicznej lub szkolenia z produktu.

W przypadku braku możliwości udzielenia telefonicznej Pomocy Technicznej,
ekspert przedstawi koszty wykonania usługi w siedzibie Państwa firmy.