Pierwsze zrzuty ekranu +Contact Live

Zrzut ekranu/Firma +Contact Live Prezentujemy pierwszą partię zrzutów ekranu nowej aplikacji +Contact Live, pakietu do zarządzania firmą zawierającego zintegrowany CRM do obsługi klienta, oraz umożliwiający rozmowę wprost ze strony WWW komunikator +Live, wykorzystujący protokoły instant messaging, łącząc równocześnie wszystkie stanowiska komputerowe: sprzedaż, obsługę klienta, wsparcie techniczne, serwis.

+Contact Live do wymiany danych wykorzystuje technologię Web Services i odpowiednio zabezpieczoną Centralną Bazę Danych MS SQL, Klientów i kontaktów.

Zainstalowany przycisk/obrazek na stronie WWW, powoduje otwarcie okna rozmowy i połączenie
z obsługiwanym przez konsultantów serwerem komunikacyjnym, wpiętym w sieć szkieletową zapewniającą wysoki poziom przepustowości.

Zrzut ekranu/+Live +Contact Live

Za pomocą +Contact Live, klient może złożyć zamówienie lub otrzymać informacje w czasie rzeczywistym, klikając w przycisk rozmowy (dowolny obrazek) łączy się z konsultantem w siedzibie klienta. Cała rozmowa może zostać przekierowana do najbardziej kompetentnej osoby (eksperta).

Zwiększa przez to sprzedaż, zmniejszając ilość rezygnacji/opuszczeń strony przez potencjalnych klientów.

+Contact Live zapewnia bezpieczny kanał informacji, ponieważ wszystkie dane są kodowane 128 bitowym kodem. Posiada elegancki interfejs, jest przejrzysty, szybki, skuteczny, wydajny, skalowalny, łatwy w obsłudze, intuicyjny, lecz pozwalający administratorom na opcje zaawansowane.

Zrzut ekranu/+Mail +Contact Live

+Contact Live posiada możliwość łączenia ze sobą w grupie wewnętrznej dokumentów elektronicznych,  finansów, działu sprzedaży, obsługi klienta czy serwisu.

 

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460