Oprogramowanie Sonect w Katalogu Polskich Aplikacji dla Windows

Katalog Aplikacji dla Windows Katalog Polskich Aplikacji dla Windows jest miejscem, w którym znajdują się najlepsze dostępne na rynku programy dla firm. Katalog powstał aby umożliwić producentom, którzy wybrali platformę Microsoft do budowy swoich aplikacji, zaprezentowanie wyników swojej pracy dla szerokiego grona klientów i partnerów firmy Microsoft. Ergonomiczny interfejs umożliwa swobodne wyszukiwanie niezbędnych do pracy narzędzi. W katalogu wyróżnione są rozwiązania firm partnerów Microsoft oraz aplikacje, które przeszły pomyślnie testy certyfikacyjne.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl