O firmie

Jesteśmy integratorem innowacyjnych technologii oferując kompleksowe usługi z zakresu wykorzystania najnowszych technologii, tworzenia oprogramowania i systemów informatycznych dla firm z zastosowaniem outsourcingu IT. Jak również tworzenia internetowych integracji, optymalizacji stron internetowych SEO, zarządzania kampaniami AdWords SEM oraz zarządzania reklamą w internecie.

Nasza Misja to kompleksowe podejście

Nasze działania, nastawione są na zapewnienie naszym Klientom realizacji ich celów biznesowych i zadowalającego zwrotu z czynionych inwestycji. Realizujemy zadania wykorzystując pełen potencjał naszych konsultantów, współpracowników i partnerów biznesowych, mediów elektronicznych i najnowszych technologii.

Zgodnie z przyjętą strategią dążymy do tego, aby nasi Klienci, powierzając naszej firmie obsługę, nie musieli i nie chcieli szukać innych dostawców w obszarze wykorzystywania sieci Internet do celów biznesowych.

W naszym działaniu od wielu lat posługujemy się sprawdzonymi na świecie metodologiami realizacji projektów interaktywnych, pozwalających na realizację zakładanych celów biznesowych i zadowalającego zwrotu z inwestycji (ROI).

Planowanie

Kładziemy ogromny nacisk na tę fazę. Wspólnie z klientami starannie przygotowujemy projekt, poznajemy dokładnie branżę i specyfikę działalności klienta, analizujemy możliwe warianty rozwiązań, przyglądamy się wzorcowym realizacjom, dobieramy najlepsze narzędzia. Wszystko po to, by stawiane przed nami cele zostały osiągnięte, a uzyskany zwrot z przygotowywanej inwestycji był jak najwyższy. Przygotowany plan jest podstawą dalszych działań i ich późniejszej weryfikacji. Nasi konsultanci przygotowują projekty graficzne, szczegółową koncepcję funkcjonalną, podlegającą akceptacji przez klienta. W razie potrzeby przygotowujemy badania focusowe. Gotowy projekt, harmonogram oraz umowa są podstawą do uruchomienia prac wdrożeniowych.

Prace wdrożeniowe

Na podstawie wytycznych zawartych w projekcie rozpoczyna się właściwa praca nad wdrożeniem zaprojektowanego rozwiązania. Ze strony naszej firmy za całość realizacji odpowiada Project Manager, który na bieżąco kontaktuje się z klientem. Przedstawiając postęp prac i uzgadniając wszelkie istotne dla projektu kwestie. Jeśli planowane rozwiązanie opiera się na istniejącym produkcie (np. content management, CRM, intranet, e-commerce, etc.) następuje wybór i dostosowanie produktu do wymagań zawartych w projekcie. Efektem końcowym tego etapu jest funkcjonujące rozwiązanie.
Po przeprowadzonych testach jakościowych i odbiorze prac przez klienta, nasi specjaliści podłączają je do systemu statystycznego, zbierającego odtąd dane  o aktywności użytkowników.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460