Nowa wersja pakietów do zarządzania firmą + FIRMA 5.5.8 i CRM plus 5.5.8.

Najnowsza wersja oprogramowania + FIRMA 5.5.8. rozszerza moduł Faktury Magazyn, o funkcjonalności które umożliwiają wpisanie numeru zamówienia i daty zamówienia złożonego przez klienta na wystawianej FV, dodatkowe miejsce na wpisanie kodu w pozycji towarowej oraz możliwość wprowadzenia opisu sugerującego ceny detaliczne jak również umieszczenie na towarze dodatkowej linii / wiersza opisu towaru, który jest widoczny na wystawionej Fakturze VAT. W Module Faktury Magazyn pojawiła się możliwość utworzenia rozchodu wewnętrznego towarów, które zostały rozdane jako prezenty lub zniszczyły się, oraz możliwość wydruku stanu magazynowego. Moduł Magazyn otrzymał możliwość wydruku stanów magazynowych bez pozycji zerowych, a Moduł Analiz w analitykę dokumentów sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży netto oraz możliwość utworzenia zestawień i ich wydruku raportu Wydań Zewnętrznych Magazynowych WZ/WM w cenach zakupu i sprzedaży netto towarów.

Najnowsza wersja CRM plus 5.5.8.

Najnowsza wersja CRM plus 5.5.8, uwzględnia rozszerzenia w module Faktury Magazyn, o funkcjonalności, które umożliwiają wpisanie numeru zamówienia i daty zamówienia złożonego przez klienta na wystawianej FV, dodatkowe miejsce na wpisanie kodu w pozycji towarowej oraz możliwość wprowadzenia opisu sugerującego ceny detaliczne jak również umieszczenie na towarze dodatkowej linii / wiersza opisu towaru, który jest widoczny na wystawionej Fakturze VAT. W Module Faktury Magazyn pojawiła się możliwość utworzenia rozchodu wewnętrznego towarów, które zostały rozdane jako prezenty lub zniszczyły się, oraz możliwość wydruku stanu magazynowego. Moduł Magazyn otrzymał możliwość wydruku stanów magazynowych bez pozycji zerowych. Wszystkich naszych klientów informujemy, że możliwość nabycia aktualizacji najnowszych wersji oprogramowania + FIRMA 5.5.8. oraz CRM plus 5.5.8 wymaga opłaty 20% ceny licencji rocznie, liczonej od dnia zakupu.