Najnowsze wersje +FIRMA, CRM plus, +FM 5.5.4

Ukazały się już najnowsze wersje programów + FIRMA 5.5.4, CRM plus 5.5.4, +FM 5.5.4. Wnoszą one wiele udoskonaleń rozszerzających ich funkcjonalność i użyteczność.

W programie + FM 5.5.4
Poprawiono interfejs użytkownika, wprowadzone zostały wywoływania adresów WWW oraz Email z pozycji formularza (przyciski), dodano obsługę gromadzonych numerów telefonów na karcie Klienci. Uzyskano spójność jednej wersji aplikacji dla systemów Windows XP oraz Windows Vista (dotychczas wymagane były dwie niezależne płyty instalacyjne).

Dodatkowo w pakiecie CRM plus 5.5.4

Został zmodyfikowany Menadżer kontaktów, a karta Klienci modułu Faktury i Magazyn wyświetlana jest jako pierwsza.
Poprawiono wydruk rejestru sprzedaży dla paragonów (aktualizacja wartości przy usunięciu paragonów nie fiskalnych). Rejestr sprzedaży uwzględnia rachunki, a dodatkowe narzędzie w kartotece Klientów dla rachunków pozwala na kontrolę płatności terminowych, poprzez wyświetlanie płatności przeterminowanych "Klient zalega"

Dodatkowo w pakiecie + FIRMA 5.5.4
Poprawiono sortowanie listy asortymentowej produktów, dla dokumentów: Wydanie zewnętrzne, Faktura Pro-Forma, Zamówienie oraz Rachunki (zachowują przy wydruku kolejność zgodną z wybieranymi pozycjami).
Rozszerzone zostały Analizy, w których uwględniono rachunki w raportach należności. Wprowadzona została poprawka dla wydruku stanu magazynowego na dany dzień - nie uwzględnia stanów zerowych, towarów wyświetlanych na liście.

Dodatkowe porady
Jak podłączyć nową wersję programu do istniejącej bazy danych
Jak przeprowadzić aktualizację bazy danych

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl