Najnowsza wersja + FIRMA 5.5.1

Najnowsza wersja + FIRMA 5.5.1

W nowej wersji oprócz udoskonaleń i modyfikacji dokonano kilku rozszerzeń funkcjonalności.

Pojawiły się najnowsze uaktualniania w Książce Przychodów i Rozchodów tj. usunięcie kolumny 12 od stycznia 2007 (kolumna ta zawierała koszty reprezentacji i reklamy).

Zwracające również uwagę udoskonalenia, związane są z nową metodą przeliczania miary wg wybranych kryteriów (np. kupna w opakowaniu zbiorczym a sprzedaż w rozbiciu detalicznym lub kupno towarów na kilogramy a sprzedaż na sztuki).

Zastosowano również nową metodę przeliczania miary wg wybranych kryteriów, np. ostatni zakup, średnia cena arytmetyczna, najwyższa cena zakupu, narzut i marża dla ceny hurtowej, detalicznej i specjalnej. Nastąpiły zmiany w module do zarządzania kontaktami
i procesami sprzedaży.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl