Najnowsza wersja + FIRMA 5.4.5.5

Firma Sonect wprowadza na rynek najnowszą wersję
systemu, opatrzoną symbolem + FIRMA 5.4.5.5

Wśród nowości funkcjonalnych należy zwrócić uwagę na zastosowanie dodatkowych filtrów w module analiz.

W nowej wersji dokonano modyfikacji w fakturach eksportowych, możliwe jest wystawianie i księgowanie dokumentów przeliczanych, w zależności od potrzeb, wg kwoty netto lub brutto.

Usprawniając funkcjonowanie firm w środowisku międzynarodowym, zmodyfikowaliśmy możliwość wystawiania Faktur Eksportowych, zakupu i sprzedaży oraz ich Korekt, Faktur Pro-Forma i Rachunków jak również możliwość definiowania walut z edycją ich wartości.

Nastąpiły zmiany w module do zarządzania kontaktami i procesami sprzedaży.

Nowy Kalendarz pokazuje ilość kontaktów na wybrany dzień.

Program daje również możliwość edycji Statusów Klienta .

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl