Kopie zapasowe... uprawnienia Vista

Jakie lokalizacje należy wziąć pod uwagę podczas wyboru miejsca dla kopii zapasowych?.
W przypadku trudności w utworzeniu kopii z poziomu programu, należy w Ustawienia / Kopia zapasowa klikając przycisk Edycja, wskazać własny Folder kopii zapasowych

Zdecydowanie zalecamy, by wybrać bezpieczne rozwiązanie i używać zewnętrznego dysku twardego jako lokalizacji kopii zapasowych. Można utworzyć własny napęd zewnętrzny, kupując niedrogą obudowę i standardowy dysk IDE.

Jak rozpocząć sesję pracy z wierszem polecenia z uprawnieniami administracyjnymi w Windows Vista?

W systemie Windows Vista, o ile użytkownik nie jest zalogowany na koncie administratora, wszystkie aplikacje działają z ograniczonymi uprawnieniami, analogicznymi do uprawnień standardowego użytkownika, nawet jeśli dane konto ma uprawnienia administratora. Po uruchomieniu polecenia wymagającego wyższych uprawnień wyświetlany jest monit o zezwolenie na daną akcję. Jest to funkcja kontroli konta użytkownika.

Aby uruchomić sesję pracy z wierszem polecenia z pełnymi uprawnieniami administratora, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót do wiersza polecenia (Start – Akcesoria – Wiersz polecenia) i wybierz polecenie Uruchom jako administrator z menu kontekstowego.

Po uruchomieniu jako administrator, wiersz polecenia będzie oznaczony tytułem Administrator: Wiersz polecenia, nie zaś zwykłym tytułem C:\Windows\system32\cmd.exe, co ułatwi identyfikację właściwego, jeśli uruchomionych jest kilka okien wiersza polecenia.

Jak podłączyć drukarkę?

Program korzysta z ustawień systemu operacyjnego. Drukarki ustawione w systemie operacyjnym jako domyślne podłączane są automatycznie.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl