Jak podłączyć nową wersję programu do istniejącej bazy danych

Nowa wersja instaluje się dla wyróżnienia w nowym katalogu z rozszerzeniem 5.5.4.
Ścieżka do plików bazy i programu C:\Program Files\Sonect\Plus Firma 5.5.4
Instaluje się też z takim rozszerzeniem nowa ikona na pulpicie (starą ikonę po przeprowadzeniu aktualizacji można usunąć).

Otwierając program - klikając w nową ikonę otrzymamy komunikat związany z wyborem bazy danych (pliku danych).

Rozwijamy listę i wybieramy Inny

Następnie klikając w ikonę Połączenia z plikiem danych .
Otworzy się okno do którego ścieżka to  C:\Program Files\Sonect\Plus Firma 5.5.2
Wybieramy poprzednią wersję w której znajduje się plik bazy wraz z danymi  o nazwie CRM_Plus_wb

Otwieramy folder z poprzednią wersją programu, i wybieramy plik o nazwie CRM_Plus_wb.

Wybieramy go dwukrotnie klikając lub klikając ikonę Otwórz

A następnie przycisk Połącz

Jeżeli połączenie się powiodło otrzymamy komunikat jak poniżej.

Po kliknięciu OK logujemy się do nowego programu za pomocą loginów
i haseł przy pomocy których, logowaliśmy się do poprzedniej wersji.