Jak otworzyć plik, jak rozpakować plik .zip

Wersja instalacyjna programu, jest dostarczana w postaci spakowanego archiwum. zip

System operacyjny Windows posiada własny mechanizm rozpakowywania tego typu plików.

Aby rozpakować program instalacyjny, można też użyć programu WinZip dostępnego na stronie: http://www.winzip.com

Ta instrukcja przedstawia sposób rozpakowywania plików ZIP w systemie Windows.
Po pobraniu pliku i zapisaniu go na dysku lokalnym komputera, plik jest przedstawiany
w postaci ikony:

Pobrany plik. zip

Aby rozpakować plik należy kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonę; spowoduje to wyświetlenie menu podręcznego:

Uruchomienie kreatora wyodrębniania

Po wyświetleniu menu wybieramy opcję (tu zaznaczoną) Wyodrębnij wszystkie. Spowoduje to wyświetlenie kreatora wyodrębniania plików:

Ekran powitalny kreatora wyodrębniania plików

Naciskamy przycisk Dalej.

Ekran drugi - wybór miejsca wyodrębnienia

W tym ekranie wskazujemy miejsce rozpakowania pliku. Możemy przyjąć katalog domyślny wskazywany przez kreator lub skorzystać z przycisku Przeglądaj, aby wybrać inne miejsce.

Następnie naciskamy przycisk Dalej. W tym momencie kreator zaczyna rozpakowywać plik, pasek postępu poniżej napisu Trwa wyodrębnianie wskazuje na postęp pracy.
Po zakończeniu wyodrębniania pokazuje się końcowe okno:

Zakończenie wyodrębniania pliku

Gdy pozostawimy domyślnie zaznaczoną opcję Pokaż wyodrębnione pliki i naciśniemy przycisk Zakończ wówczas kreator przejdzie do katalogu, w którym rozpakował pliki.

Rozpakowane pliki

Aby uruchomić program instalacyjny Serii +(plus), należy wybrać plik setup.exe oraz nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze, lub dwukrotnie kliknąć na pliku lewym przyciskiem myszy.