Gdy pojawią się trudności z odinstalowaniem PROGRAMU

Może się zdarzyć, gdy kilkukrotnie dokonując aktualizacji PROGRAMU wystąpią trudności
z jego odinstalowaniem.
Pojawi się jako komunikat:
"CRM plus nie może zainstalować jednego z wymaganych produktów. Skontaktuj się
z grupą wsparcia technicznego. Skontaktuj się z grupą wsparcia technicznego".

Przyczyna:
Brak prawidłowej struktury programu Microsoft Access 2002 RunTime do wykonania prawidłowej deinstalacji PROGRAMU.

Rozwiązanie:
Aby odinstalować PROGRAM należy zainstalować Microsoft Access 2002 RunTime.

1. W tym celu należy włożyć CD z PROGRAMEM do napędu CD-ROM, a następnie uruchomić znajdujący się na nim skrypt ZainstalujMART:
D:\WinUpdate\ZainstalujMART.bat (litera D oznacza napęd CD-ROM).
2. Odinstalować PROGRAM.