Funkcjonalność +FM

Faktury sprzedaży, Rachunki, Rejestr VAT, Magazyn,
Kasa, Rozliczenia

1. Moduł Faktury, Magazyn

a. Faktury sprzedaży
(wystawianie wydruk)
b. Faktury zakupu
(rejestracja, nie drukuje)
c. Rachunki (wystawianie, wydruk)
d. Dokument inwentaryzacji
stan magazynowy (wydruk)
e. Rejestr VAT sprzedaży, zakupów,
korekt, środków trwałych (wydruk)
f. Dokumenty KP (kasa przyjmie)
KW (kasa wyda) (wystawianie, wydruk)
g. Wydruk polecenia przelewu dla faktur
(drukarka igłowa)

2. Funkcjonalności dodatkowe:

a. Seryjny wydruk faktur sprzedaży (drukarka atramentowa)

 

Sonect

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460

Microsoft Partner