CRM w pakietach do zarządzania firmą + FIRMA i CRM plus

Moduł CRM rozszerzający  funkcjonalność pakietu do zarządzania firmą + FIRMA i CRM plus, pozwalający przy pomocy prostych i jasnych w obsłudze narzędzi, wygenerować dodatkową sprzedaż w firmie (poprzez kontrolę kontaktów), zwiększyć satysfakcję klientów ze współpracy z nią oraz nieustannie wpływać na poprawę jej wizerunku.
Jednocześnie - dostarczając w trybie natychmiastowym wszystkim działom przedsiębiorstwa niezbędnych informacji o wybranym kontrahencie, polityce cenowej, gospodarce towarowo-magazynowej, logistyce, windykacji oraz finansach - staje się, w krótkim czasie, nieodzownym i niezastąpionym, partnerem w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Moduł CRM umożliwia między innymi:

Utworzenie pełnej kartoteki kontrahenta, która nie ogranicza się do standartowych  danych jak adres, NIP, nazwa itp., ale pozwala tworzyć opisy oraz notatki  dostosowane do aktualnych potrzeb i wymogów firmy.

Uzyskanie za pomocą zakładki Osoby kontaktów pełnej informacji o prezesie,  głównej księgowej, handlowcu czy innej osobie reprezentującej kontrahenta  w kontaktach z firmą.

Natychmiastowe odnalezienie w bazie danych dowolnego kontrahenta, za pomocą  wpisania ciągu znaków kojarzonych z daną firmą bądź bardziej szczegółowego  wyszukiwania poprzez filtry, typu: nazwa pełna i skrócona, adres, NIP, telefon, osoba  kontaktu, bank, www, e-mail, województwo, miasto, branża czy też poprzez osobę,  która odpowiedzialna jest w firmie za kontakty z danym podmiotem.

 

Odnotowanie, a potem pełny przegląd,  kontaktów handlowych, z uwzględnieniem  dnia, godziny, miejsca oraz treści,  które miały miejsce w naszej firmie, bez względu na to, czy były to rozmowy  telefoniczne, poczta, e-maile, spotkania  bezpośrednie, czy przesłanie informacji  za pomocą faxu.

Zaplanowanie przyszłych kontaktów  z kontrahentem, z wyszczególnieniem:
z kim będziemy się kontaktować, w jaki sposób, w jakim terminie oraz, co będzie  przedmiotem kontaktu, z gwarancją przypomnienia przez system o takim kontakcie  osobie planującej.

Kontakty, wymianę informacji, wydawanie poleceń służbowych dla konkretnych osób,  działów bądź całej firmy - za pomocą wewnętrznej poczty.

Uzyskanie natychmiastowej informacji, przez osoby określone przez administratora  systemu, o ewentualnym zadłużeniu obsługiwanego właśnie kontrahenta.

Określenie za pomocą kodów dostępu zakresu dostępu do informacji zawartych  w systemie.

Uzyskanie zestawień kontaktów planowanych na dowolnie wybrany dzień oraz ich wydruku.

Kontrolę jakości i ilości kontaktów konkretnych osób działu handlowego, w dowolnym  przedziale czasowym określonym przez osobę kontrolującą.

Sonect

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.