Cennik / Szczegółowe porównanie funkcjonalności oprogramowania

Uwaga! Najnowsze promocje w sklepie internetowym Sonect pod adresem www.oprogramowaniesonect.pl poprzez który prosimy realizować zamówienia.


Zakres funkcjonalności +FM

Zakres funkcjonalności CRM / Demo

Zakres funkcjonalności pakietu + FIRMA / Demo


350,00 PLN
za 1 licencję
na pierwsze 12 m-cy

550,00 PLN
za 1 licencję
na pierwsze 12 m-cy

850,00 PLN
za 1 licencję
na pierwsze 12 m-cy

 

Zakres funkcjonalności +FM

 

Zakres funkcjonalności CRM / Demo

 

Zakres funkcjonalności pakietu + FIRMA / Demo


105,00 PLN
za 1 licencję
odnawiającą na kolejne
12 m-cy


165,00 PLN
za 1 licencję
odnawiającą na kolejne
12 m-cy


255,00 PLN
za 1 licencję
odnawiającą na kolejne
12 m-cy

Podane ceny są cenami netto

Porównanie wersji programów

 


Funkcjonalności:

Zakres funkcjonalności +FM

Program + FM

Zakres funkcjonalności CRM / Demo

Pakiet CRM plus

Zakres funkcjonalności pakietu + FIRMA / Demo

Pakiet + FIRMA

Moduł Faktury Magazyn

ok

ok

ok

Moduł Kasa

ok

ok

ok

Moduł Fiskalny

no

ok

ok

Analizy Modułu Faktury Magazyn

no

no

ok

Moduł Korekty, Pisma

no

ok

ok

Moduł KPiR (Księga przychodów i rozchodów)

no

ok

ok

Moduł Rejestru VAT

ok

ok

ok

Moduł CRM

no

ok

ok

Kontakty personalne

no

ok

ok

Menadżer kontaktów

no

ok

ok

Możliwość pracy w sieci

ok

ok

ok

Import Danych

no

no

ok

PRODUKCJA

no

no

ok

Kalkulator Odsetek

no

no

ok

Ustawienia

ok

ok

ok

UWAGA: Każdą wersję programu można przenieść w dowolnym momencie do innej wersji
z zachowaniem ciągłości danych.