Budżety reklamowe przechodzą na mobilność


Agencje reklamowe zwracają teraz większą uwagę na rosnący świat reklamy mobilnej. Rozwój Internetu zwiększył wpływ reklam mobilnych na budżet marketingowy. Do 2019 r. Reklamy mobilne stanowiły ponad połowę wydatków cyfrowych. Eksperci powiązali tę dominację reklam mobilnych z rosnącym ukierunkowaniem odbiorców, długo oczekiwanym wyszukiwaniem głosowym oraz poprawą wyników wyszukiwania.

Zgodnie z raportem programowym Magna szacuje się, że sprzedaż reklam cyfrowych wzrośnie o 16% rocznie. Podobnie, przychody wygenerowane ze sprzedaży reklamowej miały przekroczyć 100 miliardów dolarów. Po raz pierwszy stanowiłoby to ponad połowę całkowitej sprzedaży reklam w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony przewiduje się, że mobilna reklama cyfrowa wzrośnie pod koniec w 2019 r. o 30%. Szacunki te wyniosłyby około 70 miliardów dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż przychody z komputerów stacjonarnych i więcej niż przychody z telewizji. Prognozy te pokazują, że smartfony odgrywają główną rolę w naszym codziennym życiu.

Do roku 2020 globalne wydatki z reklamy mobilnej szacowane są na 31% i przekroczą emisję telewizyjną do 2021 roku (Williams). Te statystyki są oparte na prognozach z Zenith udostępnionych przez marketera mobilnego. Na podstawie prognoz i trendów na najbliższe dwa lata reklamy mobilne będą dominować do 2021 r., Powodując wydatki na reklamę w wysokości 187 mld USD (Williams). Te prognozy z Zenith pokazują, że istnieje ciągła siła platform mobilnych.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460