Analizy, zestawienia i raporty

MODUŁ ANALIZ zawiera wiele różnorodnych zestawień, raportów i podsumowań, dostępnych w formie pisemnego raportu jak i wykresów graficznych. Główną linię podziału systemu niniejszego modułu stanowi zróżnicowanie analiz, z podziałem na cztery główne piony:

1. Analizy należności raport wszystkich należności raporty należności przeterminowanych w wybranych przez siebie okresach czasowych (możliwość naliczenia odsetek ustawowych oraz umownych) raport zobowiązań analiza wieku zobowiązań 2. Analizy wartościowe wartości sprzedaży netto/brutto, z uwzględnieniem różnicy ze sprzedaży wartości zakupowe netto i brutto, z uwzględnieniem zakupów środków trwałych (netto i brutto) zysk wg KPiR oraz należny podatek VAT aktualną wartość magazynu netto i brutto, z podziałem na towary i usługi

3. Analizy kosztów sumaryczna wartość wybranego kosztu (netto/brutto) całkowita wartość wszystkich kosztów (netto/brutto)

4. Analizy towarowe dowolne okresy tworzonych zestawień zestawienia ilościowe i wartościowe, z uwzględnieniem towarów wszystkich oraz wybranych raport stanów minimalnych

Sonect

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem.