Aktualizacja bazy danych programu.

Po zainstalowaniu nowej wersji programu, zostaje utworzony nowy katalog, a na pulpicie pojawia się nowa ikona z numerem aktualnej wersji.

Po uruchomieniu programu, jeżeli stwierdzimy że wersje bazy różnią się numerem, należy zaktualizować bazę danych programu tak, aby nie utracić istniejących w niej danych.

Uwaga! W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych, zaleca się przed przystąpieniem do aktualizacji stworzenie kopii zapasowej bazy danych.
W przypadku trudności w utworzeniu kopii z poziomu programu, należy w Ustawienia / Kopia zapasowa klikając przycisk Edycja, wskazać własny Folder kopii zapasowych

Przechodzimy do zaktualizowania bazy danych.
Z paska zadań
Start\Programy\Sonect\ (nasza wersja programu)\Narzedzia wybieramy opcję AktualizacjaRysunek 1
Pakiet +FIRMA Aktualizacja

Na ekranie zostanie wyświetlony kreator aktualizacji.
Kreator składa się z czterech ekranów. Pomiędzy poszczególnymi ekranami poruszamy się naciskając przyciski Dalej lub Wstecz. Aby opuścić kreatora aktualizacji naciskamy przycisk Zamknij.Rysunek 2
Wybór poprzedniej bazy danych

W pierwszym polu edycji określamy ścieżkę dostępu do poprzedniej wersji pliku bazy danych (CRM_Plus_wb.mdb), wersji która będzie aktualizowana.
W drugim polu podajemy ścieżkę do pliku grupy roboczej (znajduje się on w tym samym miejscu, co plik bazy danych).

Po zdefiniowaniu obu ścieżek naciskamy przycisk Dalej. Program spróbuje połączyć się ze wskazaną bazą danych, w przypadku wystąpienia błędu, należy upewnić się, czy podane dane są prawidłowe i spróbować ponownie. Gdy program uzyska połączenie z bazą danych zostanie wyświetlone kolejne okno kreatora.Rysunek 3
Logowanie użytkownika sysadmin

Na tym etapie aktualizacji program prosi o załogowanie użytkownika sysadmin, czyli użytkownika o uprawnieniach administratora. Ponieważ program dokonuje istotnych zmian w strukturze bazy danych, proces ten może być przeprowadzony jedynie przez administratora aplikacji.

Po uzupełnieniu pola Hasło naciskamy przycisk Zaloguj do bazy danych. Po pomyślnej autoryzacji użytkownika, przycisk Dalej zostanie odblokowany umożliwiając przejście do kolejnego etapu aktualizacji.

Ostatni ekran stanowi podsumowanie procesu przed dokonaniem uaktualnienia. Po naciśnięciu przycisku Aktualizuj program przystąpi do wykonywania poszczególnych etapów aktualizacji. Program sprawdzi czy aktualizacja bazy danych jest rzeczywiście wymagana, następnie utworzy jej kopię zapasową, a w ostatnim etapie wprowadzi zmiany aktualizacyjne. O ukończeniu procesu użytkownik jest informowany komunikatem. Zakończono aktualizację programu CRM plus.Rysunek 4
Proces aktualizacji bazy danych


Rysunek 5
Informacja o ukończeniu aktualizacji