Kontakt

Adres do korespondencji

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. GWIAŹDZISTA, nr 66, lok. 22 PIĘTRO
53-413 Wrocław
Biurowiec Sky Tower
NIP 894-28-01-170

tel.: +48 71 78 34 550
email: biuro@sonect.pl


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy pod nr rej. 0000203164 Kapitał zakładowy 50 000 PLN
NIP: 894-28-01-170 REGON: 932992460

 

 

Wyślij zapytanie korzystając z poniższego formularza.

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.

Telefon: +48 71 78 34 550


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o. o.

ul. GWIAŹDZISTA, nr 66,
lok. 22 PIĘTRO 53-413 Wrocław
Biurowiec Sky Tower
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl