AgroWorld

AgroWorld.pl na konferencji naukowej

W  SGGW 28-29 kwietnia 2010 odbyła się konferencja naukowa pt. „POLSKA WIEŚ, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE A MEDIA”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencję otworzył Rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański. Uczestniczyli w niej m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Marek Sawicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marian Zalewski, Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. Program konferencji

Krzysztof Kras reprezentujący Sonect na podstawie portalu AgroWorld.pl przedstawił referat „Pozycjonowanie mediów rolniczych w Internecie”

Kontakt


Sonect Sp. z o.o.


Adres do korespondencji

Sonect Sp. z o.o. Skr. poczt. 1899,
ul. Powstańców Śl. 138, 53-316 Wrocław 14

 

Sonect Sp. z o. o.

ul. Gwiaździsta 62 12/2
53-413 Wrocław
NIP 894-28-01-170

email: biuro@sonect.pl